12.10.2015

Produkty

Envis® LIMS

Logo_vrtule Je moderní laboratorní informační manažerský systém, který umožňuje efektivně řídit veškeré procesy v laboratoři.
Logo_vrtule Aplikace pokrývá všechny typy klinických laboratoří – obory mikrobiologie (bakteriologie, parazitologie, mykologie, TBC, genetika, sérologie, virologie), biochemie, hematologie, imunologie, cytologie, transfuziologie a patologie.
Logo_vrtule Navíc software obsahuje moduly přímo podporující akreditaci dle ISO 15189, jako např. QC modul, modul řízené dokumentace, skladová evidence a údržba analyzátorů.

Envis® LIMSCom

Logo_vrtule Komunikační modul zajišťující komunikaci mezi analyzátorem a aplikací Envis® LIMS.
Logo_vrtule Aplikace běží samostatně, nezávisle na Envis® LIMS.
Logo_vrtule Envis® LIMSCom podporuje všechny způsoby komunikace s analyzátory (TCP/IP, RS232, souborová).
Logo_vrtule Aplikace zpracovává rovněž OMR žádanky.

Envis® HelpDesk

Logo_vrtule Je nástroj pro poskytování technické podpory.
Logo_vrtule Umožňuje zobrazit změnovou dokumentací verzí či aktualizovat verzi produktu Envis® LIMS.
Logo_vrtule Pomocí této aplikace lze spravovat kontakty, servery, aktivované CALy, zakoupené licence, faktury, objednávky.
Logo_vrtule Dále si lze vytisknout validační protokol k verzi Envis® LIMS, ceník licencí (online verze nahrazuje PDF) či stáhnout vybraný dokument (např. LSP, VOPI, TechSpec, certifikát ISO, atd.).

Distribuční klient

Logo_vrtule Distribuční klient komunikuje s distribučním portálem.
Logo_vrtule Umožňuje stahování elektronických výsledků z laboratoří, odesílání elektronický žádanek a výsledků do laboratoří a podporuje tisk výsledků.

Distribuční portál

Logo_vrtule Distribuční portál komunikuje s distribučním klientem.
Logo_vrtule Umožňuje zasílání elektronických výsledků z laboratoře žadatelům, přebírání elektronický žádanek a výsledků od žadatelů (v dasta formátu nebo z grafické žádanky distribučního klienta).
Logo_vrtule Portál se instaluje do IIS (Internet Information Services) na webovém serveru.

Služba Sentinel

Logo_vrtule Služba zabezpečující výměnu dat.
Logo_vrtule S pravidelném intervalu spouští seznam datových pump.
Logo_vrtule Datové pumpy slouží např. pro synchronizaci dat, import a export výsledků z aplikace Envis® LIMS.

Komunikační a účetní server

Logo_vrtule Komunikační server je tzv. “messaging” technologie, která umožňuje zabezpečenou elektronickou výměnu dat.
Logo_vrtule Server poskytuje základní funkce pro Distribuční portál, Elektronické žádanky, Distribuovaný tisk, Synchronizace číselníků, zpracování vyúčtování závěrek.
Logo_vrtule Účetní server může být konfigurován nezávisle na Komunikačním serveru.

V případě zájmu o naše produkty oslovte naše Obchodní oddělení na telefonním čísle +420 730 898 821 nebo pomocí emailu obchod@dssoft.cz.

Podpora produktů

Podpora produktu je řešena servisní smlouvou, která se zpravidla uzavírá po spuštění zakoupeného informačního systému v ostrém provozu.
Cílem podpory je zajistit průběžný dohled při užívání informačních systémů tak, aby byly v co nejkratším čase řešeny problémy nebo neefektivity vzniklé při provozu.

Podpora zahrnuje

Logo_vrtule Poskytování informací ke všem softwarovým produktům Envis®.
Logo_vrtule Dokumenty, postupy a znalostní bázi v Zákaznické sekci na WWW stránkách.
Logo_vrtule Školení koncových uživatelů a předání potřebných informací správci sítě.
Logo_vrtule Provedení softwarového a hardwarového auditu.
Logo_vrtule Instalace softwaru nebo jeho nových verzí.
Logo_vrtule Dohled na místě při zahájení provozu.
Logo_vrtule Poradenství v oblasti zabezpečení dat.
Logo_vrtule Telefonické konzultace v době od 8:00 do 15:00.
Logo_vrtule Řešení incidentů a chybových stavů informačního systému.
Logo_vrtule Informování o novinkách a připravovaných změnách produktů v Zákaznické sekci.

Komunikační nástroje

Logo_vrtule HelpDesk – nástroj integrovaný přímo do SW produktů.
Logo_vrtule E-mailová adresa helpdesk@dssoft.cz.
Logo_vrtule Telefonické číslo pro konzultace k SW produktům.