2.8.2016

O společnosti

DS Soft Olomouc spol. s r.o. je česká softwarová společnost se sídlem v Olomouci.

rok_1994 Založení společnosti DS Soft Olomouc spol. s r.o.
rok_1996 Vývoj systému MLAB – velmi oblíbeného laboratorního informačního systému, hojně používaného ve většině mikrobiologických laboratoří.
rok_2003 Vývoj systému Envis® LIMS chemický, který byl určen pro chemické rozbory pitné, bazenové a odpadní vody s exportem do systému PiVo.
rok_2006 Vývoj systému Envis® – zcela nového laboratorního informačního systému nové generace pro odbornost mikrobiologie.
rok_2008 Vývoj systému Envis® pro odbornosti biochemie, hematologie, imunologie.
rok_2015 Vývoj systému Envis® pro odbornost transfuziologie.
rok_2016 Vývoj systému Envis® pro odbornost patologie.

Od roku 2006 je naším hlavním a klíčovým produktem systém Envis® – moderní laboratorní informační systém zachovávající koncept přehledné aplikace pro efektivní práci lékařů a laborantů, postavený na nejmodernějších technologiích a přinášejících další přidané hodnoty v oblasti bezpečnosti, stability, otevřenosti a rozsáhlé parametrizovatelnosti.

Dlouhodobě se zabýváme především vývojem, implementací a podporou laboratorního informačního systému Envis®.

V roce 2022 pracuje u naší společnosti 25 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru. V následujících měsících plánujeme další rozšiřování kapacit.

Naše vize

Vizí naší společnosti je, aby byl náš zákazník s našimi produkty a službami spokojen a aby mu přinesly co největší přidanou hodnotu.

Hodnoty, které v naší společnosti trvale uznáváme a které jsou pro nás zásadní a klíčové:
Logo_vrtule zákazník vždy na prvním místě
Logo_vrtule spokojenost zákazníků díky schopnosti vnímat jejich potřeby a rychle na ně reagovat
Logo_vrtule trvale vysoká kvalita a spolehlivost dodávaných informačních systémů a dalších produktů a služeb
Logo_vrtule přátelské a korektní vztahy se všemi obchodními partnery
Logo_vrtule spokojení zaměstnanci, přátelské pracovní vztahy a prostředí

Klademe proto vysoký důraz na:
Logo_vrtule  individuální přístup ke všem zákazníkům
Logo_vrtule  analýzu a pochopení požadavků zákazníků
Logo_vrtule  návrh optimálního řešení pro naše partnery
Logo_vrtule  přizpůsobování našich služeb v souladu s požadavky zákazníků
Logo_vrtule  proaktivní přístup a spolupráci nejen v oblasti našeho působení, ale i v těch částech byznysu, které na ně navazují
Logo_vrtule  soulad našich produktů a služeb s moderními obchodními i technickými trendy

Řízení kvality dle ISO 9001

rok_2007Zavedli jsme systém řízení kvality dle ISO 9001:2000 v oblasti Návrh, vývoj, implementace a podpora informačních systémů a nechali si jej certifikovat společností NQA.
rok_2010Prošli jsme úspěšnou recertifikací normy ISO 9001:2008.

rok_2016Prošli jsme úspěšnou recertifikací a provedli upgrade systému řízení kvality na revizi normy ISO 9001:2015.

rok_2018Prošli jsme úspěšnou recertifikací a provedli upgrade systému řízení kvality na revizi normy ISO 9001:2018. Systém řízení kvality neustále udržujeme a aktualizujeme především dle zpětné vazby od uživatelů.

Neustále sledujeme, vyhodnocujeme a zlepšujeme vnitřní procesy tak, abychom mohli nabízet co možná nejprofesionálnější služby a produkty.
Naším přáním je, aby byl náš zákazník s našimi produkty a službami spokojen a aby mu přinesly co největší přidanou hodnotu.